ΛΗΨΗ ΒΙΟΨΙΩΝ

Πρόκειται για μια εξέταση κατά την οποία  λαμβάνεται από κάποιο σημείο του σώματος (στην περίπτωση μας από το εσωτερικό τοίχωμα (βλεννογόνος) του γαστρεντερικού σωλήνα) μικρών δειγμάτων ιστού (ιστοτεμαχιδίων), τα οποία αφού τοποθετηθούν σε ειδικά φιαλίδια που περιέχουν φορμόλη (ώστε να συντηρηθούν), αποστέλλονται στη συνέχεια σε εξειδικευμένο ιατρό, τον παθολογοανατόμο  για ιστολογική εξέταση. 

Αυτός, αφού τα υποβάλει σε ειδική επεξεργασία, τα εξετάζει στο μικροσκόπιο (αναζητώντας αλλοιώσεις όπως φλεγμονή, δυσπλασία, κακοήθη κύτταρα, μικρόβια  κλπ), επιβεβαιώνοντας τη διάγνωση του γαστρεντερολόγου.

Η λήψη βιοψίας γίνεται κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης από οποιοδήποτε όργανο του πεπτικού σωλήνα (οισοφάγο, στόμαχο, λεπτό ή παχύ έντερο με τη χρήση ενός ειδικού  μεταλλικού εργαλείου, της λαβίδας βιοψιών και δεν γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή (δεν πονάει), διότι το εσωτερικό τοίχωμα των οργάνων του γαστρεντερικού σωλήνα δεν έχουν  νευρικές απολήξεις.

Gastroenterology