ΟΡΘΟΣΚΟΠΗΣΗ

Είναι μια εξέταση με την οποία ελέγχονται ο πρωκτός και το τελικό τμήμα του παχέος εντέρου σε έκταση 20-30 εκ.

ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ

Πρόκειται για μια πολύ απλή και σύντομη εξέταση που γίνεται με τη χρήση εύκαμπτου κολονοσκοπίου και προτιμάται (αντί της ολικής κολονοσκόπησης) σε περιπτώσεις αναζήτησης παθήσεων του πρωκτού όπως αιμορροϊδοπάθεια, ραγάδες, λοίμωξη HPV ή παθήσεων του ορθού όπως ελκώδης ορθίτιδα, HPV ορθίτιδα κλπ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία πλην δυο  υποκλυσμών ( ένας την προηγούμενη ημέρα και ένας 1-2 ώρες πριν την εξέταση)

ΕΞΕΤΑΣΗ  

Κατά την εξέταση, με τον  ασθενή σε αριστερή πλάγια κατακεκλιμένη θέση, ο ιατρός αφού επαλείφει τον πρωκτό και το άκρο του κολονοσκοπίου με αναισθητικό gel, προωθεί το ενδοσκόπιο εμφυσώντας αέρα σε βάθος 20-30 εκ. (ορθό και σιγμοειδές), ελέγχοντας για πιθανές βλάβες.  Στη συνέχεια, αναρροφά τον αέρα και αποσύρει το ενδοσκόπιο. Η όλη διαδικασία δεν ξεπερνά τα 5-10 λεπτά 

Gastroenterology