ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΣΤΟΜΑΧΟΥ/ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Οι πολύποδες είναι καλοήθεις όγκοι, που αναπτύσσονται στο τοίχωμα του πεπτικού σωλήνα, ιδίως στο παχύ έντερο, οι οποίοι αν παραμείνουν, εξελίσσονται σε καρκίνο. Η συχνότητα τους τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί σημαντικά, ώστε να βρίσκουμε πολύποδες σχεδόν στο 50% των ασθενών ηλικίας άνω των 60 ετών που κάνουν κολονοσκόπηση.

Στο ιατρείο διαθέτουμε την εμπειρία και τον κατάλληλο εξοπλισμό  (χειρουργική διαθερμία ), που επιτρέπει την αφαίρεση  μικρών ή και μεγαλύτερων πολυπόδων κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης, (ιδίως στο παχύ έντερο).

Μετά την αφαίρεση των πολύποδων , δίνονται ειδικές οδηγίες και συγκεκριμένο διαιτολόγιο.

Στην περίπτωση αφαίρεσης μεγαλύτερων πολυπόδων με ειδικό σύστημα (βρόγχο πολυποδέκτομης), θα χρειαστεί αποχή από σωματική δραστηριότητα και από την εργασία για 4-5 ημέρες

Gastroenterology